Kestävä kehitys

Meriaura Group toimii useissa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvissä hankkeissa niin maalla kuin merellä. Kehitämme ja toteutamme muun muassa aktiivisesti jätteiden hyödyntämistä energiakäytössä. Olemme myös asettaneet omalle toiminnallemme tiukat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

Ympäristötyötä arvojemme mukaisesti

Ilmastonmuutos ja maailman ympäristön tila vaativat toimintatapojen muutoksen. Ympäristöasiat on huomioitava kaikessa toiminnassa, ja tässä järkevällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee olemaan yhä tärkeämmässä osassa.
Meriaura Group toimii useissa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvissä hankkeissa niin maalla kuin merellä. Kehitämme ja toteutamme muun muassa aktiivisesti jätteiden hyödyntämistä energiakäytössä. Olemme myös asettaneet omalle toiminnallemme tiukat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Olemme hyvällä alulla, mutta paljon on vielä tehtävänä.

Biopolttoaineiden pioneeri merenkulussa

Yritysryhmässämme on vahvaa osaamista ja ennakkoluulotonta asennetta biopolttoaineiden kehittämiselle. Uusimmat EcoCoaster-aluksemme käyttävät säännöllisesti kierrätysraaka-aineesta valmistettua 100% biopolttoainetta. Käyttämämme bioöljyn valmistaa yritysryhmäämme kuuluva VG EcoFuel Oy kierrätysöljyistä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista, eikä öljyntuotanto näin ollen kilpaile maa-alasta ruoantuotannon kanssa. Jätepohjainen bioöljy on siis eettisesti kestävää, ja sen käyttö vähentää laivan hiilidioksidipäästöjä jopa 97%. Bioöljyllä ajettaessa myös typpipäästöt ovat lähellä nollaa ja esim. LNG:n poltosta syntyviä metaanipäästöjä ei bioöljyä käyttäessä synny lainkaan.

Energiapihiä asennetta

Kaikissa yritysryhmän toiminnoissa pyritään mahdollisimman energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Varustamoliiketoiminnassa tehokkain energiansäästökeino on polttoaineen kulutuksen vähentäminen, ja tätä toteutetaan monin eri keinoin mm. laivojen tarkalla ja ajantasaisella reittioptimoinnilla, polttoaineenkulutuksen seurannalla sekä henkilöstön koulutuksella. Käytössämme on pilvipohjainen IoT-teknologiaan perustuva Fleetrange-ohjelma, jonka avulla optimoimme merikuljetuksia ja minimoimme painolastimatkoja.  Laivojen sijaintitiedot, kulkunopeudet ja arviot saapumisajasta seuraavaan satamaan sekä sää- että jääolot päivittyvät järjestelmään lähes reaaliaikaisesti. Laivojen ohjelmat elävät koko ajan, ja Fleetrangen avulla pystymme nopeammin reagoimaan muutoksiin.

Kehittämässä ympäristöystävällisempää kuljetuskalustoa

Meriaura Group yhteistyössä Foreship Ltd:n ja Aker Arctic Technology Inc:n kanssa on kehittänyt uudenlaisen laivakonseptin. VG EcoCoasterTM on erittäin energiatehokas kuivalastialus, joka kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin perinteiset kuivarahtialukset. Alukset kuluttavat polttoainetta lähes puolet vähemmän vastaavankokoisiin standardialuksiin verrattuna, ja ne pystyvät käyttämään voimanlähteenä vaihtoehtoista polttoainetta, EcoFuelia. VG EcoCoaster täyttää kaikki lähivuosina voimaanastuvat merenkulun ympäristömääräykset ja monelta osin jopa ylittää ne. Hiilidioksidi-, rikki- ja typpipäästöjen lisäksi aluksissa on huomioitu mm. painolasti- ja ruumanpesuvesien käsittely, asuintilojen energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisemmät ja myrkyttömät pinnoitteet. Kaksi 5000DWT:n EcoCoaster alusta m/v Eeva VG ja Mirva VG ovat seilanneet laivastossamme syksystä 2016 lähtien.

Hiilidioksipäästöjen seuranta ja raportointi

Meriaura on ottanut käyttöön merikuljetusten hiilijalanjälkiraportin. Raportti tuotetaan matkakohtaisesti Fleetrange-ohjelmiston avulla, joka on ollut Meriaurassa käytössä kesästä 2017. Laivojen matkaohjelmien suunnittelussa polttoaineen kulutuksen minimointi on keskeinen tavoite. Ohjelman avulla voidaan seurata polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä niin matkakohtaisesti kuin kuljetettua yksikköä kohti. Fleetrangen avulla Meriaura voi raportoida asiakkailleen täsmällisesti, miten paljon polttoainetta kului ja päästöjä syntyi tietystä kuljetuksesta. Kehitystyö ei pysähdy tähän, vaan jatkossa Meriaura pyrkii yhä kattavampaan raportointiin. CO2-päästöjen lisäksi tulisi seurata kasvihuonekaasuja kokonaisuudessaan. Vertailussa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi LNG:n aiheuttamat metaanipäästöt, jotka ovat ilmaston kannalta hiilidioksidipäästöjä moninkertaisesti pahempi tekijä.  Meriaura kehittää raportointia niin omasta kuin asiakkaidensa halusta. Uskomme että ympäristötehokkuus ja asiakastyytyväisyys ovat toisiaan tukevia tavoitteita.

Mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa

Haluamme olla mukana puhtaan energian kehityksessä. Monitoimialuksemme Meri ja Aura ovat osallistuneet vaativiin merituulipuistojen asennushankkeisiin kuljettamalla voimaloiden perustuksia ja asentamalla kaapeleita suuriin merituulipuistoihin mm. Pohjanmerellä, Itämerellä ja Iso-Britannian rannikolla.

Kuljetamme paljon kierrätysmateriaaleja. Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa kestävään bio- ja kiertotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa.

Vahva panostus kiertotalouteen

Yritysryhmään kuuluva uusikaupunkilainen Sybimar Oy on rakentanut Suljetun kierron konseptin, jossa jätteet, hukkalämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja ruoantuotannossa. Uudessakaupungissa sijaitsevaan kokonaisuuteen kuuluu kiertovesitekniikkaan perustuva kalankasvattamo, kasvihuone, sekä biokaasun- ja bioöljyn tuotantolaitokset. Ratkaisu on ainutlaatuinen Suomessa, jopa koko maailmassa. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali. Maalla kasvatetun kalan ravinnepäästöt kuormittavat huomattavasti vähemmän herkkää Itämerta.

Lue lisää

Atmosmare -säätiö

Atmosmare-säätiö toimii ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten parissa.

Lue lisää