Uutisoimme kesäkuussa jätteenvähennysprojekti MERI:stä, jonka aloitimme varustamossamme 1.7.2019. Projekti sai kiitettävästi näkyvyyttä, siitä uutisoitiin Suomessa suurimpia medioita myöten. Kansainvälistä huomioita on myös saatu, projektipäällikkömme Thomas Friis kutsuttiin mm. Project Cargo summitiin Rotterdamiin puhumaan aiheesta. Nyt projekti on ollut käynnissä kolmisen kuukautta. Vaikka emme vielä ole saaneet ihmeitä aikaan, olemme keränneet tietoa, kouluttaneet henkilöstöä ja saaneet jo paljon kokemuksia esim. siitä, miten laivan käymäläjätevesien jättäminen onnistuu satamissa.

Itämerellä on käytössä HELCOM:in suosituksen mukainen No Special Fee -järjestelmä, joka ohjaa alukset jättämään jätteet satamaan. Jätemaksu kattaa kaikki alusperäiset jätteet (öljyinen jäte, kiinteä jäte ja käymäläjätevesi) ja se veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus todellisuudessa jätteensä vai ei. Kokemuksemme mukaan, valitettavan useassa satamassa on laivoillemme sanottu, että jätevesiä ei voida ottaa vastaan, vaikka no special fee-järjestelmän mukaan satamilla on velvollisuus ottaa alusten jätevedet vastaan ilman lisämaksua. Emme halua osoittaa ketään sormella, mutta toteamme, että jopa Suomesta löytyy satamia, jotka eivät kykene ottamaan alusten jätevesiä vastaan kuten lainsäädäntö niitä velvoittaa. Itämeren tilan takia tähän asiaan on saatava pikaisesti muutos. Laivoilla kun ei ole muuta mahdollisuutta päästä eroon jätevesistä, kuin satamassa, ja jollei tämä onnistu, on mereen pumppaus ainoa vaihtoehto. Varustamo voi toki tilata tankkiauton omaan piikkinsä, kuten olemmekin heinäkuun jälkeen joutuneet useasti tekemään. Tästä syntyy kuitenkin varustamolle niin merkittäviä kustannuksia, että rehellisyyden nimissä on sanottava, että tällaisen ylimääräisen kulun ottaminen lähes jokaiselle satamakäynnille olisi yrityksen kannattavuudelle fataalia. Eikä se tietysti muutenkaan ole oikein, koska varustamot maksavat satamalle jätteen vastaanotosta joka satamakäynnin yhteydessä.

Thomas Friis esittelemässä jäteprojektiamme Rotterdamissa

Jäteprojektin vastaanotto miehistömme keskuudessa on ollut positiivista. Lokakuisessa päällystöpäivässämme oli antoisia keskusteluita aiheesta laivanpäälliköiden, perämiesten ja konemestareiden kanssa. Paljon keskustelimme käymälävesiasiasta, mutta lisäksi mainittakoon muovipullot, jotka nousivat esiin yhtenä isona jäte-eränä laivoilla. Merellä juomavesi hyvin yleisesti ostetaan pullotettuna, ehkä osittain tottumuksesta, mutta myös hygieniasyistä. Laivojen tankkivesi ei aina täytä hygieniavaatimuksia, ja paljon riippuu toki siitäkin missä tankit täytetään. Olemmekin jo ottaneet aktiivisen tarkastelun alle laivojen makeavesitankit ja toimenpiteet, millä niissä oleva vesi olisi aina juomakelpoista. Näin laivoilla voidaan luopua pullotetusta vedestä, ja vähentää merkittävästi syntyvää muovijätettä. Yksittäisistä tehdyistä toimenpiteistä mainittakoon myös hankkimamme kompostori, jonka koekäyttäjäksi on valikoitunut Polaris VG. Polariksen miehistö raportoi talven ajan kokemuksia kompostoinnista. Jos kompostointi laivaoloissa toimii kuten maissa, hankimme keväällä kompostorit kaikille aluksillemme. Kompostointikokemuksista kuulemme myöhemmin, kuten myös kaikista muista pienistä ja suurista asioista, jotka ovat käynnissä laivastossamme tämän projektin puitteissa.

Tämä työ on tärkeää, mutta se ei synny ilmaiseksi. Omaa kustannustaakkaamme hieman keventääksemme olemme hakeneet projektillemme avustusta Itämeriprojektista. Se on Ålandsbankenin hieno hanke, joka keskittyy Itämeren tilan parantamiseen rahoittamalla hyviä ideoita. Toivomme että hakemuksemme menestyy kilpailussa, sillä me uskomme vahvasti, että Itämerellä joka hetki seilaavat n. 2000 alusta ja niiden jätteet ovat merkityksellisiä.  Me emme halua tehdä vain omasta laivastostamme Itämeriystävällisempää, me haluamme tehdä kaikista Itämerellä liikkuvista aluksista nollapäästöisiä.

Thomas Friis
Fleet Manager,
Jätteenvähennysprojekti ’MERI’n vastuuhenkilö

 

VG-Shippingin alus jättämässä käymäläjätevesiä satamassa. Agentin mukaan tämä oli ensimmäinen tapaus laatuaan tässä satamassa.