Ajankohtaista

Meriaura Group lopettaa aluksillaan pullotetun veden käytön jätteen määrän vähentämiseksi

By 17.12.2020No Comments

Meriaura Group lopettaa pullotetun veden käytön aluksillaan osana yhtiön lanseeraamaa Zero Waste – ohjelmaa. Yhtiö on asennuttanut juomavesiautomaatit omistamiinsa aluksiin. Laivaympäristössä on totuttu käyttämään pullotettua juomavettä, mikä on merkittävä yksittäinen aluksilla syntyvän muovijätteen lähde. Pullotetun veden käyttö aluksilla on osittain vakiintunut tapa, mutta taustalla ovat myös hygieniasyyt, sillä tankkivesi ei aina täytä talousveden hygieniavaatimuksia. Hakurahtimarkkinoilla liikennöivät alukset vierailevat jatkuvasti eri satamissa ympäri Itä- ja Pohjanmerta, ja tankkiveden laatu vaihtelee myös tankkien täyttöpaikan mukaan. Meriaura Groupin aluksiin asennettujen aktiivihiilisuodattimien ja juomavesiautomaattien ansiosta miehistö voi jatkossa juoda tankkivettä, ja pullotetun juomaveden ostamisesta voidaan luopua kokonaan.

”Aluksillemme asennetut Unitorin juomavesiautomaatit pitävät juomaveden sopivan viileänä. Veden laatua testataan säännöllisesti. Toivomme kaikkien varustamoiden seuraavan esimerkkiä”, kertoo toimitusjohtaja Ville Koskinen. ”Itämeren suojelu on ollut yritysryhmässämme kuluneen vuoden aikana merkittävässä asemassa oman jätteen vähennysprojektin sekä Meriauran hoitaman kipsiprojektin myötä”, Ville Koskinen jatkaa.


Meriaura Groupin aluksilla miehistön jäsenet saavat oman vesipullon, eikä kertakäyttöisiä vesipulloja ei enää tarvita.

 

Lisätietoja:

Thomas Friis, kehityspäällikkö, Meriaura Group
thomas.friis@vg-shipping.fi   puh. 040 705 39 39

Ville Koskinen, toimitusjohtaja VG-Shipping Oy
ville.koskinen@vg-shipping.fi  puh. 040 584 81 79


Meriaura Group aloitti vuosi sitten laivastossaan projektin, jolla tähdätään laivojen ympäristöjalanjäljen minimointiin ja merien suojeluun. Projektin tavoitteena on luoda standardit kaikille aluksille käytännöistä, jotka tähtäävät kulutuksen ja jätteen määrän vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen, laivalla nautittavien aterioiden ohjaamiseen ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan, sekä parempaan ja tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn. Projektin ensimmäisessä vaiheessa varustamo ohjeisti aluksiaan olla päästämättä enää mereen harmaita ja mustia vesiä, vaikka lainsäädännön puitteissa tämä olisi edelleen mahdollista ja näin edelleen valitettavasti Itämerelläkin tapahtuu.